Dějiny křesťanského umění

Díky nám už budeš na svět okolo sebe pohlížet jinýma očima. Neuvidíš pouze zeď, okno nebo obraz, ale uvidíš důvody, jak tato díla vznikla, a souvislosti, proč vypadají právě takto. Naše denní studium Ti dá znalosti o vývoji umění i historie, na kterých budeš moci stavět ve své budoucí praxi, ať budeš kurátorem v muzeu, pracovníkem památkového ústavu nebo najdeš jiné uplatnění v oblasti kultury.

Duše fakulty? Rozlehlá jako její chodby, přátelská jako večery v její knihovně a někdy zábavná jako ty dobré semináře a přednášky nebo „mikulášská“ :-) Na dobu studia vzpomínám ráda, zůstalo pár dobrých přátel… Během studia na vysoké prostě zase o trochu vyrostete, věkem i lidsky a KTF byla dobrý průvodce.

Inka Pospíšilová
náměstkyně sekce pro projektové řízení NPÚ
absolventka Dějin křesťanského umění

Co tě čeká

 • výuka od října do května
 • přednášky – Ty vždy probíhají v učebně, některé jsou povinné, u jiných si můžeš vybrat z nabídky a chodit jen na ty, které tě zaujmou.
 • semináře – Tato forma setkávání už více směřuje k praxi. Během nich jdeš s vyučujícím do terénu za památkami, vypracováváš sám nebo ve skupině seminární práce, diskutuješ o praktických tématech daného oboru.
 • výběr předmětů – Některé předměty musíš absolvovat povinně podle svého studijního plánu, jiné jsou povinně volitelné. To znamená, že si můžeš vybrat z konkrétní nabídky. Určitý počet kreditů ale můžeš splnit absolvováním předmětů zcela podle svého výběru – z nabízených volitelných předmětů, zapsáním předmětů z jiného oboru fakulty nebo dokonce i předmětem odkudkoli na Univerzitě Karlově.
 • 3 roky bakalářského studia – Po něm můžeš navázat stejným oborem v navazujícím magisterském studiu, které trvá 2 roky.
 • bezplatné studium* na veřejnoprávní univerzitě.
 • zázemí fakulty pro studentský život mimo učebny – studentský klub Ovce, rozsáhlá knihovna, dvě studovny, kaple, přilehlý park Jaroslava Meda.

*Poplatky za studium se týkají jen těch studentů, kteří studium prodlužují o více než rok nebo předchozí vysokoškolské studium nedokončili.

Co budeš studovat

Studium Dějin křesťanského umění Tě provede historií umění od antiky až po současnou uměleckou tvorbu. Projdeš úvodními přednáškami do středověkého, renesančního, barokního i moderního umění. Díky tomu si dokážeš vytvořit představu o jeho vývoji, pochopíš příčiny, důsledky i provázanosti mezi jednotlivými uměleckými směry nebo centry.

Navštěvovat budeš ale i předměty více specializované. Abys dokázal rozpoznat náměty jednotlivých uměleckých děl, jsou u nás připraveny předměty o křesťanské a antické ikonografii. Předměty památková péče nebo teorie restaurování Ti ukáží, jak se jednou o památky budeš třeba starat i Ty a s jakými dalšími odborníky se budeš potkávat. Provedeme Tě světem archivů, naučíme Tě, jak v nich hledat, a dokonce i něco nalézat. A pokud něco nalezneš, jak archiválii také přečíst. A to vše dokážeš díky přednáškám z české i světové historie zasadit do vzájemných dějinných souvislostí.

Jak ještě budeš studovat
Při přednáškách a seminářích Ti budeme předávat vše, co bude během výuky v učebnách, ale i v terénu možné. Tvoje studium se však neobejde bez samostudia, a to nejen nových informací, ale také trénováním Tvé vizuální paměti, samostatným navštěvováním památek i současných expozicí. Nabízíme Ti porozumění dnešnímu světu díky pochopení historie a kultury, která nás obklopuje a je naší nedílnou součástí.

Budoucnost
Studium tohoto oborou Ti otevře dveře pro práci v institucích památkové péče, v muzeích a galeriích všeho druhu, v organizacích a privátních firmách zabývajících se archeologií středověku, obchodem s uměním či výstavnictvím. Studium Tě také připraví na práci v církevních organizacích, především v takových, které spravují kulturní dědictví – biskupství, kláštery apod.

Chybí Ti nějaké informace?

Podrobnosti o podmínkách přijímacího řízení jsou jen jeden klik od Tebe:

Přijímací řízení

Termín podání přihlášky na akademický rok 2022/2023 je 5. srpna 2022. Přijímací zkoušky jsou ústní a mají zjistit Tvou orientaci v daném oboru.

Přijímací pohovor do bakalářského studia se skládá z těchto částí:

 • Znalost základní uměleckohistorické literatury, kterou jsi přečetl. Seznam literatury musí obsahovat nejméně 10 položek a měl by být napsán úhlednou formou na počítači. Při zkoušce jej předložíš komisi, která během pohovoru prověří Tvou orientaci v uvedených publikacích. (max. 10 bodů)
 • Znalost památek regionu, v němž žiješ. (max. 10 bodů)
 • Orientační znalost vývoje evropského a světového umění. (max. 10 bodů)
 • Aktivní zájem o obor, který bude zkoumán prostřednictvím znalosti uměleckohistorických institucí, jejich poslání a sbírkových fondů, znalostí památek, dosavadní publikační aktivitou (články v časopisech, středoškolské studentské práce atd.), účastí na konferencích, proběhlými stážemi v oborových institucích, zámcích, muzeích či jiných památkách. Doporučujeme k pohovoru přinést například písemné seminární práce, které jsi již v oboru vytvořil. (max. 10 bodů)

Maximální počet bodů za přijímací zkoušku je 40 bodů, minimální počet bodů nutný pro přijetí je 25 bodů.

Přijímací pohovor na navazující magisterské studium je složen z těchto částí:

 • Znalost základní uměleckohistorické literatury, kterou jsi přečetl. Seznam literatury musí obsahovat nejméně 10 položek a měl by být napsán úhlednou formou na počítači. Při zkoušce jej předložíš komisi, která během pohovoru prověří Tvou orientaci v uvedených publikacích. (max. 10 bodů).
 • Orientace v oboru z metodologického hlediska. (max. 10 bodů)
 • Znalost vývoje evropského a světového umění a odborné literatury. (max. 10 bodů)
 • Tvou představu o specializaci v rámci magisterského studia, eventuálně o tématu diplomové práce. (max. 10 bodů)

Maximální počet bodů za přijímací zkoušku je 40 bodů, minimální počet bodů nutný pro přijetí je 25 bodů.

Po vyplnění přihlášky ji uložte a následně nezapomeňte odeslat! Pokud přihlášku pouze uložíte, ale neodešlete, nebude řádně evidována. Po uplynutí termínu přihlášek je tento krok nevratný.