Aplikovaná etika

My, lidé 21. století, musíme zpracovat překotný rozvoj všech oblastí společenského života – politiky, hospodářství, biomedicíny, lékařství, médií, techniky a vědy. Náš obor aplikované etiky Vám nabízí pro tuto cestu pohled etické relevantní reflexe.

Řekl jsem si, že KTF asi nebude úplně jiná planeta, že tam možná taky bude kyslík, bude možné tam žít i studovat. A po velmi příjemných přijímačkách, k nimž jsem si přečetl literaturu, která mě bavila, jsem vstoupil do této řeky jako člověk téměř nepolíbený jak křesťanstvím, tak celým tímto prostředím. Nelitoval jsem jediné soboty, kterou jsem na KTF strávil. Do školy jsem se těšil, dala mi opravdu moc. Ty dva roky na fakultě mi zachránily život.

Luboš Palata
žurnalista
absolvent oboru Aplikovaná etika

Co vás čeká

 • výuka od října do května
 • kombinovaná forma studia. To znamená, že výuka probíhá o sobotách ve dvoutýdenním taktu.
 • setkávání na fakultě při přednáškách
 • samostudium doporučené literatury doplňující výuku na přednáškách
 • dvouleté navazující magisterské studium
 • bezplatné studium*
 • zázemí fakulty pro studentský život mimo učebny – studentský klub Ovce, rozsáhlá knihovna, dvě studovny, kaple, přilehlý park Jaroslava Meda

 

*Poplatky za studium se týkají jen těch studentů, kteří studium prodlužují o více než rok nebo předchozí vysokoškolské studium nedokončili.

Co budete studovat

Pro dobu 21. století je typický překotný rozvoj všech oblastí společenského života – politiky, hospodářství, biomedicíny, lékařství, médií, techniky a vědy. Právě tyto obory poukazují na potřebu eticky relevantní reflexe. Naše studium tedy reaguje na zřejmou společenskou poptávku a nabízí možnost vzdělání se v základních oblastech aplikované etiky – mj. etiky politické, hospodářské, lékařské, bioetické, environmentální a etiky mezináboženského dialogu. Obor si klade za cíl zprostředkovat kompetence, které Vám umožní identifikovat, pojmenovávat a rozpracovávat etické otázky současnosti. Studenti se mají naučit samostatně kriticky reflektovat etické problémy a etická dilemata v jejich rostoucí komplexitě a rozdílnosti možných odpovědí.

Vyučované obory aplikované etiky jsou sekularizované, nicméně je celosvětově patrné, že význam náboženství hraje v mnoha eticky relevantních procesech významnou roli. Přístup sekularizovaných oborů aplikované etiky a některých nábožensky „vázaných“ předmětů studia vytvářejí žádoucí napětí k fundovanému dialogu. Mezi předměty naleznete například křesťanskou antropologii, teologickou etiku, či křesťanskou sociální etiku. A právě pro toto žádoucí napětí a fundovaný dialog chce toto studium vytvořit potřebnou platformu. Pro studium je vítaná pracovní i životní zkušenost studentů.

Další předměty, které vyplní vaše dvouleté studium, jsou například:

 • Bible jako zdroj etické inspirace
 • Křesťanská sociální etika
 • Bioetika a lékařská etika
 • Etické otázky mezinárodní politiky
 • Hospodářská etika
 • Etika v mezikulturním a mezináboženském dialogu
 • Etické otázky umělé inteligence
 • Etika migrace a migrační politiky

Budoucnost

Cílem studia je naučit Vás samostatné kritické a komplexní reflexi etických problémů a etických dilemat. Součástí tohoto procesu je zprostředkování kompetencí, které Vám umožní identifikovat, pojmenovávat a rozpracovávat etické otázky současnosti. Studium respektuje rozdílnost možných odpovědí a přístupů, věnuje přitom zvláštní pozornost také perspektivě křesťanské etiky.

Absolvent uplatní získané znalosti mj. na pracovních pozicích v soukromém i veřejném sektoru vyžadujících kompetenci při řešení etických problémů (např. oblast medicíny a pečovatelství, sociální pomoci a podpory nebo mediálního působení) či v rámci neziskových organizací působících ve veřejném prostoru.

Chybí Vám nějaké informace?

Všechno se dočtete v podmínkách přijímacího řízení, které jsou jen jeden klik od Vás:

Přijímací řízení

Termín podání přihlášky na akademický rok 2022/2023 je 5. srpna 2022. Přijímací zkoušky jsou ústní a mají zjistit Vaši orientaci v daném oboru.

Přijímací pohovor je složen z těchto částí:

 • Obdržíte text vybraný z odborné literatury ve zvoleném cizím jazyce (angličtina / němčina / francouzština / italština) se souvisejícími otázkami, na jejichž vypracování dostanete vymezený čas. Otázky se vztahují k porozumění textu a obecným znalostem. Při přípravě nelze používat slovník ani jiné pomůcky. Poté během ústního pohovoru s komisí rozeberete vypracování otázek. Pohovor probíhá v českém jazyce. (max. 10 bodů)
 • Uchazeč uvede, kterou knihu z doporučené literatury nastudoval, a komise prověří pochopení a znalost, které se vztahují ke zvolené knize. (max. 10 bodů)
 • Dále je prověřována Vaše schopnost k magisterskému studiu, orientace v oboru a znalosti literatury na základě vlastního studia. K ústní zkoušce je třeba si přinést seznam přečtené literatury. Pohovor se zaměří na Vaši představu o specializaci v rámci navazujícího magisterského studia, eventuálně o tématu diplomové práce. (max. 10 bodů)

Maximální počet bodů za přijímací zkoušku je 30 bodů. Minimální počet bodů nutný pro přijetí je 15 bodů.

Po vyplnění přihlášky ji uložte a následně nezapomeňte odeslat! Pokud přihlášku pouze uložíte, ale neodešlete, nebude řádně evidována. Po uplynutí termínu přihlášek je tento krok nevratný.